• Välkommen till 1895 Of Scandinavia
1-3 dagars leverans / Säkra betalningar

Vi Planterar träd

För varje klocka vi säljer planterar vi 10st träd av en snabbväxande sort genom Läkarmissionens hemsida.

Trädplantering förbättrar klimatet och man får virke, ved eller frukt som familjen själv kan använda eller sälja för att få pengar till annat. Och träden blir till långsiktig nytta och glädje även för kommande generationer.

Trots många års inbördeskrig i Sydsudan har vår insats med trädplantering fortsatt att växa. I takt med att nyttan med trädplantering har blivit uppenbar för allt fler familjer, har intresset för att plantera olika trädsorter ökat. Genom projektet har flera nya sorter tagits fram, som är särskilt lämpade för det klimat och de förhållanden som råder här. (Informationen är hämtad från läkarmissionens hemsida)